Op deze pagina verwijzingen naar positieve en negatieve berichten met betrekking tot onze gezondheid.

Het gaat er hierbij niet om om mensen te adviseren iets wel of niet te doen.

We dragen materiaal aan op grond waarvan mensen zelf hun oordeel kunnen vormen.