Dr. Stefan Lanka is een Duitse moleculair bioloog. Op grond van zijn onderzoekingen en literatuurstudie komt hij tot de conclusie dat de vaccin makers nooit de structuur van het mazelen virus hebben vastgesteld en dit terwijl er een eenvoudige methode bekend is (zie hieronder). Volgens Lanka worden op grond van verkeerde methoden vaccins samengesteld die helemaal niet de antigenen van het zogenaamde mazelen virus bevatten maar allerlei reststoffen.

Een zekere John Franklin Enders kreeg in 1954 zelfs de Nobelprijs op grond van resultaten verkregen met verkeerde wetenschappelijke methoden! Sindsdien is zijn benadering klakkeloos toegepast.

Lanka ontmaskert deze verkeerde benadering op een heldere en eenduidige wijze.

De misstap van Enders lijkt veel op ons eigen Poldermansschandaal met de bèta blokkers.

Zie het artikel van Lanka over dit probleem: Dismantling the virus theory.

Het is onbegrijpelijk dat in deze tijd waarin we beschikken over zeer goede onderzoeksmethodieken, de vaccin makers niet met antwoorden komen op de door Lanka gestelde vragen.

Wat krijgen wij dan wel ingespoten? Dit geldt bv ook voor griepspuiten en bv de hepatitus B vaccins, waar is het op gebaseerd?

Het RIVM schiet ernstig te kort in de voorlichting naar het publiek toe en zo worden talloze kinderen en volwassenen ernstig beschadigd terwijl het niet nodig is.