Een stukje uit judge John Deed over de onafhankelijke rechter in Engeland

In Engeland wordt de rechter door de Kroon aangesteld onafhankelijk van de politiek. In Nederland worden rechters door de politiek benoemd! Nogal een verschil. In Nederland zitten officieren van justitie en rechters in 1 club, over onafhankelijk gesproken.

In vergelijking met Engeland lopen we ongeveer 400 jaar achter. Vervolgens heeft Nederland als een van de weinige landen ter wereld niet de mogelijkheid nieuwe wetten tegen de grondwet te toetsen artikel 120 maakt dat onmogelijk. En zo hebben we in feite met twee soorten wetgeving te maken een grondwet die zinloos is want nieuwe wetten zoals de donorwet kunnen die grondwet omzeilen. In het ene gedeelte van onze wetgeving is ons lichaam onaantastbaar artikel 11 en in een ander gedeelte mag de staat er vrij over beschikken. Hoe zot kan het zijn. Normaliter pas je eerst het grondwetsartikel aan en daar heb je twee derde meerderheid voor nodig om vervolgens de donorwet aan te nemen die niet meer in strijd is met artikel 11 van de grondwet. Nee, wij drukken het via een dictatoriale meerderheid door. En dat heet Volksverlakkerij en dat roept de vraag op welke partij sleept deze regering voor de rechter, om de rechtsstaat te herstellen? Evenzo met het opheffen van het raadgevend referendum, ook een aantasting van de rechtsstaat.

Klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=24OFhJW7QVI&t=147s